Tavshedspligt

Jeg har tavshedspligt.

Tavshedspligten er forudsætningen for en klients tryghed og er helt basal for et vellykket klientforløb. Heller ikke at du går hos mig, må jeg fortælle. Sammen med de etiske principper og psykologens faglighed udgør den grundlaget for psykologens virksomhed.

Tavshedspligten skal overholdes, uanset hvilke samarbejdsrelationer psykologen indgår i. Det er psykologen, der har ansvaret for tavshedspligtens overholdelse.

Jeg kan i særlige tilfælde været nødt til at bryde tavsheden. Det er hvis du eller andre er i fare. Jeg kan pålægges at vidne i retten. Generelt gælder det, at ethvert brud på tavsheds- pligten forudsætter en nøje overvejelse, hvor psykologen må klargøre og vurdere de foreliggende forhold og foretage en afvejning af dels hensynet til klienten, dels hensynet til nødvendigheden af at videregive oplysningerne.

Tavshedspligten for psykologer er fastsat i lov om psykologer og omfatter alle psykologer, både autoriserede og ikke-autoriserede.

Tavshedspligten overtrumfes dog af underretningspligten, som påhviler enhver, der får kendskab til børn og unge, der udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling ’Bekendtgørelse af lov om social service’ §154

Er du forhindret i at møde op til din aftale? Ring eller send en SMS til mig på tlf. 24 40 91 87 eller send mig en besked via kontaktsiden.