Klinisk behandling

  • Angst (panikangst, socialangst, agorafobi, generaliseret angst m.v.)
  • Depression og nedtrykthed
  • Problemer med personligheden og identiteten
  • Eksistentielle samtaler
  • Seksuelle problemer
  • Afhængighed

Vi har alle de ressourcer, vi har brug for, til at skabe et liv, vi kan være tilfredse med. Men ressourcerne er ofte blokerede af fortidige hændelser, usikkerhed på krav, selvusikkerhed m.v.

Endvidere lever vi i en tid, hvor der stilles store krav til individet. Krav om effektivitet og målrettethed. Det sker samtidig med, at vores erfaringer hurtig forældes. Mange stille spørgsmålet: Hvad skal jeg orientere mig efter? Svaret hænger i luften – der er ikke meget at læne sig op af.

Disse forhold kan skabe besværligheder som angst, depression, somatiske lidelser, eksistentielle kriser, identitetsproblemer, mistrivsel m.v. Heldigvis tilstande der kan gøres noget ved.

Ved at benytte en række kognitive- og emotionelle metoder i et samtaleforløb, kan du komme af med dine vanskeligheder og dermed få større tilfredshed i dit liv.

Du er velkommen til at ringe og høre, hvad jeg kan gøre for dig.